Khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/07/2024 14:42

Điện Biên TV - Sáng 10/7, dưới sự điều hành của đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; HĐND tỉnh khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 15. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; thảo luận và thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết quan trọng.

Dự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Điện Biên; lãnh đạo các địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh.

images3230152-hd1-1720597034.jpg
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương, đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

HĐND tỉnh cũng xem xét, thông qua 14 dự thảo Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý, cơ chế để các cấp, các ngành quản lý, điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn đối với lãnh đạo và thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành...

images3230153-hd3-1720597081.jpg
Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp đã nghe đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Theo đánh giá, tỉnh Điện Biên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 trong bối cảnh có những khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen. Dưới sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt, linh hoạt, sâu sát, đồng bộ 7 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhóm giải pháp chủ yếu đã đề ra từ đầu năm, với nhiều kết quả nổi bật:

“Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt 8,75%, xếp thứ 3/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 10/63 tỉnh thành… Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tiếp tục được chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.” - đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thông tin.

images3230154-hd4-1720597118.jpg
Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các sự kiện quan trọng gồm Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024... là những điều kiện rất thuận lợi để tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và phát triển dịch vụ du lịch. Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế, lượng khách du lịch đến Điện Biên tăng gấp 2,18 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư đạt được kết quả tích cực. Các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Y tế, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện. Quốc phòng được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được duy trì và mở rộng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024.

Cũng trong thời gian làm việc buổi sáng, kỳ họp đã nghe UBND tỉnh trình bày Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2024; nghe Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo do UBND tỉnh trình tại kỳ họp; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết.

images3230155-hd2-1720597157.jpg
Toàn cảnh kỳ họp.

Dự và phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những kết quả tích cực đạt được trong 6 tháng đầu năm có đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã chung tay cùng với chính quyền giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết nhiều kiến nghị của Nhân dân, xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để có những giải pháp khắc phục trong thời gian tới: “Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đề nghị HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, tập trung trí tuệ làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, những nguyên nhân,… đề ra giải pháp thiết thực, hiệu quả, nhất là tháo gỡ những vướng mắc trong thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh, tại kỳ họp này, các đại biểu cần bám sát chủ trương, chỉ đạo, định hướng của Trung ương và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình; các Ban HĐND tỉnh đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra, đảm bảo chặt chẽ, sát với tình hình thực tiễn…

Đối với các Nghị quyết được xem xét tại kỳ họp, các đại biểu cần phát huy trách nhiệm trước cử tri, dân chủ, thảo luận kỹ lưỡng, đảm bảo các nội dung đúng với quy định của pháp luật và mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Cũng tại phiên khai mạc, kỳ họp đã nghe đồng chí Lò Thị Luyến, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, nghe Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết quan trọng khác.  

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 10-11/7/2024. Diễn biến kỳ họp sẽ được dienbientv.vn tiếp tục cập nhật…

PV Thời sự/DIENBIENTV.VN