Mâu thuẫn trên Facebook, 2 thanh niên gọi 31 người mang hung khí đi gây rối

Vĩnh Phúc - Xuất phát từ mâu thuẫn trên Facebook, 2 thanh niên sinh năm 2005 đã tập hợp 31 đối tượng mang theo hung khí để đi gây rối.