Năm 2024, Lào Cai phấn đấu đạt mục tiêu đón hơn 8 triệu lượt khách

Nhằm góp phần thúc đẩy du lịch phát triển, bên cạnh đầu tư phát triển du lịch, đa dạng sản phẩm thì công tác quảng bá, xúc tiến được xác định là nhiệm vụ quan trọng đối với du lịch Lào Cai.