3 xã ở Phú Thọ bị yêu cầu tiết kiệm để hoàn trả số tiền chi sai

01/06/2024 17:50

Phú Thọ - Sau khi bị Thanh tra tỉnh "réo" tên, 3 xã trên địa bàn huyện Hạ Hòa bị yêu cầu tiết kiệm chi thường xuyên trong những năm tiếp theo để hoàn trả số tiền gần 130 triệu đồng chi sai quy định.

tru-so-ubnd-thi-tran-1717239205.jpg
Thị trấn Hạ Hòa cũng bị "réo" tên vì chi thường xuyên không đúng quy định. Ảnh: Tô Công

UBND huyện Hạ Hòa vừa có Báo cáo số 178 gửi Thanh tra tỉnh Phú Thọ về việc rà soát, kết quả thực hiện kết luận thanh tra từ năm 2019-2023.

Theo đó, UBND huyện Hạ Hòa đã nêu kết quả thực hiện các kiến nghị trong Kết luận số 24/KL-TTr ngày 13.11.2023 của Chánh thanh tra tỉnh về việc Thanh tra trách nhiệm đối với UBND và Chủ tịch UBND huyện Hạ Hoà trong quản lý: Đầu tư xây dựng, đất đai, nguồn thu - chi trên địa bàn; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Trong đó, cơ quan thanh tra đã phát hiện, một số xã trên địa bàn chi thường xuyên không đúng quy định, phải thực hiện việc hoàn trả.

Thực hiện kết luận thanh tra, UBND huyện Hạ Hòa đã chỉ đạo phòng Tài chính hướng dẫn các xã: Vô Tranh, Đại Phạm và thị trấn Hạ Hòa có trách nhiệm tiết kiệm chi thường xuyên của những năm tiếp theo để hoàn trả lại tổng số tiền là 129.045.500 đồng chi không đúng quy định (đã hoàn trả xong).

Theo nội dung trong báo cáo, xã Vô Tranh trước đó đã chi thường xuyên không đúng quy định 7.394.500 đồng (tiền sử dụng đất), xã Đại Phạm 98.926.000 đồng, thị trấn Hạ Hòa 22.715.000 đồng (tổng là 121.651.000 đồng) chi thường xuyên không đúng quy định (tiền cải cách tiền lương).

TÔ CÔNG