Thanh tra tỉnh Lào Cai kết luận về việc nợ lương tại Trường The Light Academy

06/06/2024 23:03

Thanh tra tỉnh Lào Cai đã có báo cáo về kết quả xác minh theo đơn thư tố cáo của công dân về việc nợ lương, không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở The Light Academy (Trường The Light Academy).

lao-cai-the-light-1-1717690038.jpg
Trường The Light Academy còn nợ lương hàng trăm triệu đồng của người lao động. Ảnh: Nam Dũng

Trường The Light Academy thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục Hà Nội - Lào Cai, là trường tư thục có địa chỉ tại số 188, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai.

Do không thanh toán tiền lương cho giáo viên và nhân viên tháng 10, tháng 11.2023 nên đến ngày 7.12.2023, Trường The Light Academy chỉ còn 1 cán bộ quản lý, 2/14 giáo viên cơ hữu, 1/9 nhân viên làm việc (toàn bộ giáo viên, nhân viên còn lại đã nghỉ việc do không được chi trả lương). Toàn bộ 53 học sinh đã nghỉ học do Trường The Light Academy không tiếp tục dạy và học.

Theo báo cáo, số người thuộc diện phải ký kết hợp đồng lao động tại Trường The Light Academy là 34.

Công ty đã soạn thảo hợp đồng lao động bằng văn bản cho từng người lao động. Tuy nhiên, từ thời điểm tháng 6.2023 cho đến thời điểm kiểm tra, chủ sử dụng lao động chưa ký vào các bản hợp đồng lao động này.

Tổng số tiền lương phải trả cho người lao động tháng 10, 11.2023 cho 34 người là 605.586.000 đồng (tiền lương trên chưa khấu trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người lao động).

Hiện công ty đã chi trả một phần tiền lương tháng 10, 11.2023 cho người lao động số tiền là 177.328.400 đồng, trong đó có 3 trường hợp công ty đã thanh toán đủ lương.

Tổng số tiền lương tháng 10, 11.2023, công ty còn nợ 31 người lao động là 428.257.600 đồng.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Lào Cai đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Lào Cai tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đôn đốc Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục Hà Nội - Lào Cai thực hiện trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền lương còn nợ người lao động và đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

 

BẢO NGUYÊN