Lào Cai tiết kiệm hàng chục tỉ đồng chi công tác phí, tổ chức hội thảo

30/06/2024 17:27

Thực hành chương trình tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ, từ đầu năm đến nay, các cấp, ngành của tỉnh Lào Cai đã tiết kiệm được 262,4 tỉ đồng ngân sách nhà nước.

lao-cai-1719743244.jpg
Lào Cai tiết kiệm chi hơn 262 tỉ đồng thông qua chương trình tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: Thu Hiền

Theo UBND tỉnh Lào Cai, số tiền nói trên được tính riêng từ nội dung tiết kiệm trong thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán ngân sách từ đầu năm đến nay.

Trong đó có 72,3 tỉ đồng tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương; về cơ cấu địa phương, khối tỉnh tiết kiệm hơn 11 tỉ đồng, khối huyện tiết kiệm hơn 62 tỉ đồng.

Riêng hoạt động thẩm định dự toán đã phát hiện, yêu cầu cắt giảm chi đầu tư từ ngân sách nhà nước tới 90,8 tỉ đồng.

Về sử dụng kinh phí chi thường xuyên, các cấp, ngành, đơn vị tiết kiệm được 32,7 tỉ đồng gồm: Văn phòng phẩm; cước phí thông tin liên lạc; tiền điện; công tác phí; hội thảo; mua, sửa chữa tài sản…

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, các cấp, ngành, đơn vị của tỉnh Lào Cai còn tiết kiệm 61,1 tỉ đồng từ việc thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; tiết kiệm 5,09 tỉ đồng từ công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư 119 dự án đã hoàn thành; tiết kiệm chi gần 400 triệu đồng từ việc thẩm định giá 2 hồ sơ có tổng mức đề nghị chi hơn 6 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị của Lào Cai kiến nghị thu hồi hơn 4 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước sau thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành...

BẢO NGUYÊN