Yên Bái: Đưa 1 vụ vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

09/07/2024 09:37

(Thanh tra) - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tỉnh Yên Bái đã thống nhất đưa 1 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo.

img-7116bcdpctnhopphienthu9-1720492612.jpg
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Yên Bái phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Tiến Lập

Chiều ngày 8/7, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Yên Bái tổ chức phiên họp thứ 9 để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái cho biết, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh đã sớm xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực; triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp thứ 25.

Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra về PCTN, tiêu cực theo kế hoạch; chỉ đạo xử lý các vụ án thuộc diện chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo Trung ương và các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo địa bàn, lĩnh vực được phân công.

Tham mưu xây dựng các chỉ thị, quy định, quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác PCTN, tiêu cực.

Đồng thời, tham mưu sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp, PCTN, tiêu cực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra trong tỉnh đã khởi tố 6 vụ/10 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, tiêu cực (trong đó có 3 vụ/4 bị can về tội tham nhũng; 3 vụ/6 bị can về tội danh có liên quan đến tiêu cực), thu hồi trên 4,3 tỷ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt; Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã truy tố 1 vụ/44 bị can về tội “nhận hối lộ” và “môi giới hối lộ”; tòa án Nhân dân tỉnh đã xét xử hình sự sơ thẩm 1 vụ/2 bị can; xét xử hình sự phúc thẩm 1 vụ/1 bị can về tội “tham ô tài sản”.

Cấp ủy các cấp qua công tác kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức Đảng và 61 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 34 đảng viên vi phạm.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Yên Bái đã thống nhất đưa 1 vụ án ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo; đưa 1 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Yên Bái đánh giá cao kết quả đạt được, sự nỗ lực, khẩn trương, cố gắng của các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đó là: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về PCTN, tiêu cực theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và các thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

Chỉ đạo hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, của Ban Chỉ đạo và kế hoạch thanh tra của UBND tỉnh năm 2024.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 144, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, các quy định của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực, PCTN, tiêu cực trong công tác cán bộ; trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và Kết luận số 858 ngày 13/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCTN giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nâng cao vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh PCTN, tiêu cực. Thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc cung cấp, công khai thông tin, định hướng tuyên truyền về công tác PCTN, tiêu cực.

Tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, vận dụng hiệu quả các chủ trương, quan điểm chỉ đạo, giải pháp trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  vào công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh PCTN, tiêu cực, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 46 ngày 3/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ; trong đó có việc tự kiểm tra, thanh tra nội bộ, chuyển đổi vị trí công tác, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ của công chức, viên chức; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực; chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với công dân; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vấn đề Nhân dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đạo đức, lối sống, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về giáo dục, rèn luyện đảng viên. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 09, ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định số 16 ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực nổi trội, tư duy đổi mới; tăng cường giáo dục liêm chính cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực; thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các vụ việc, vụ án, các vấn đề phức tạp, phát sinh ngay từ cơ sở để bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án. Thực hiện tốt công tác phát hiện, chuyển giao, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác giám định, định giá tài sản; xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực; tham mưu ban hành quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý trách nhiệm hình sự hoặc liên quan đến các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Bùi Bình