CLB SVTN Bước Xanh - Lan tỏa yêu thương, hành động thiết thực

Trong liên tiếp 2 ngày 27 - 28/1, CLB SVTN Bước Xanh đã tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông - Mùa gió ấm” tại xã Phú Tiến (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).