Yên Bái xây dựng hồ sơ và bảo tồn 19 di sản văn hóa phi vật thể trong năm 2024

19/06/2024 14:42

YênBái - Trong năm 2024, Yên Bái sẽ xây dựng hồ sơ và tiến hành bảo tồn 19 di sản văn hóa phi vật thể (VHPVT) có tính đại diện, được thực hành thường xuyên trong cộng đồng, được cộng đồng bảo vệ gắn với nhu cầu phát triển du lịch của tỉnh.

324385-han-khuong-1718782903.jpg
Hạn Khuống là 1 trong 4 di sản VHPVT quốc gia được Yên Bái tập trung bảo tồn và phát huy.

Cụ thể, tỉnh lập hồ sơ đề nghị đưa 2 di sản VHPVT vào danh mục Di sản VHPVT quốc gia là Lễ Xên Đông (Lễ cúng rừng) của người Thái, thị xã Nghĩa Lộ và Lễ hội Gầu Tào của người Mông, tỉnh Yên Bái.

13 chuyên đề bảo tồn di sản VHPVT cấp tỉnh được xây dựng là: Lễ cầu mùa của người Dao Quần Chẹt, xã Minh An, huyện Văn Chấn; Lễ hội đình Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình; Lễ hội đền Tuần Quán, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái; Tục hỏi cưới của người Tày, huyện Lục Yên; Tri thức dân gian về chế tác đàn tính của người Tày, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên; Các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc Khơ Mú, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn; Các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc dân tộc Phù Lá, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên; Nghệ thuật hát giao duyên của người Mông, huyện Mù Cang Chải; Lễ hội Cầu làng của người Dao, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn; Lễ hội cầu mùa của dân tộc Khơ Mú, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chẩn; Lễ hội đình Ba Chãng, xã Phúc An, huyện Yên Bình; Hát Páo Dung của người Dao Đỏ, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên;  Lễ hội đền Hóa Cuông, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên.

Cùng đó, tỉnh tổ chức bảo tồn và phát huy 4 di sản VHPVT quốc gia là: Hạn Khuống của dân tộc Thái, thị xã Nghĩa Lộ; Nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Mông 3 huyện Mù Cang Chải Trạm Tấu, Văn Chấn; Nghệ thuật Khèn của người Mông 3 huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn; Lễ mừng cơm mới của dân tộc Mông huyện Mù Cang Chải.

Bên cạnh xây dựng hồ sơ khoa học trình cấp có thẩm quyền đưa vào danh mục di sản VHPVT quốc gia, xây dựng các chuyên đề bảo tồn di sản VHPVT cấp tỉnh, ngành văn hóa - thể thao - du lịch Yên Bái sẽ tập trung tổ chức nghiên cứu, sưu tầm về các di sản VHPVT trên địa bàn tỉnh; biên tập, chỉnh lý tư liệu, số liệu một cách hệ thống và khoa học nhằm bảo tồn và phát huy hiệu quả các di sản VHPVT.

Đồng thời tiếp tục triển khai các chính sách khuyến khích thành lập đội văn nghệ phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh như: hỗ trợ kinh phí thành lập và duy trì hoạt động của các đội văn nghệ vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tại các thôn, bản có du lịch cộng đồng; tôn vinh các cá nhân, cộng đồng có đóng góp tích cực vào hoạt động, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản VHPVT; tham mưu trình cấp có thẩm quyền tổ chức xét tặng các danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân”, "Nghệ nhân ưu tú" cấp tỉnh; danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản VHPVT tỉnh Yên Bái...

Thành Trung