Hoàng Su Phì tổ chức Tuần Văn hóa du lịch với chủ đề “Tiếng gọi mùa vàng”

07/09/2023 12:47

Tổ chức Tuần văn hóa du lịch năm 2023 tạo ra chuỗi các sự kiện văn hóa để phát huy hiệu quả giá trị Di sản phi vật thể và di tích danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang huyện Hoàng Su Phì.

Ngày 16/9/2023, huyện Hoàng Su Phì tổ chức lễ khai mạc Tuần Văn hóa du lịch với chủ đề “Tiếng gọi mùa vàng”.

Các hoạt động nằm trong Chương trình khảo sát xây dựng, công bố sản phẩm du lịch Tây Bắc mở rộng năm 2023 và Hội thảo “Phát huy giá trị di sản văn hóa danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang các tỉnh vùng Tây Bắc trong liên kết phát triển du lịch tại huyện Hoàng Su Phì bao gồm:

Chương trình khảo sát du lịch chuyên đề di sản ruộng bậc thang Tây Bắc tại huyện Hoàng Su Phì với chủ đề “Hành trình kết nối vùng di sản ruộng bậc thang quốc gia Tây Bắc”; Hội thảo Phát huy giá trị di sản văn hóa danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang các tỉnh vùng Tây Bắc trong liên kết phát triển du lịch gắn với công bố sản phẩm du lịch Tây Bắc mở rộng năm 2023; Tổ chức trưng bày ảnh đẹp chuyên đề về di sản quốc gia ruộng bậc thang Tây Bắc.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm du lịch sinh thái tại các xã, thị trấn trong huyện Hoàng Su Phì, diễn ra từ ngày 02/9 đến ngày
30/9/2023, do các xã tổ chức như sau:Tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn huyện lần thứ III (do UBND xã Tả Sử Chóong xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện); Tổ chức trưng bày sản phẩm đặc trưng của huyện Hoàng Su Phì.

Bên cạnh đó, tại các xã và thị trấn trong huyện Hoàng Su Phì, chính quyền và đồng bào địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian truyền thống, các hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm thú vị.

Việc tổ chức Tuần văn hóa du lịch năm 2023 tạo ra chuỗi các sự kiện văn hóa để phát huy hiệu quả giá trị Di sản phi vật thể và di tích danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang huyện Hoàng Su Phì; Gắn việc tổ chức các sự kiện văn hóa với công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh về du lịch nhằm xây dựng thương hiệu, tạo bước phát triển mới cho du lịch của huyện trong những năm tiếp theo; Duy trì và phát huy những vốn truyền thống văn hóa mang đậm bản sắc các dân tộc trong cộng đồng dân cư để phục vụ sự nghiệp phát triển du lịch của huyện.

Một số hình ảnh tại huyện Hoàng Su Phì - Nơi tổ chức Tuần Văn hóa du lịch với chủ đề “Tiếng gọi mùa vàng”.

a0b09170ed7c3822616d-1694065187.jpg
 
50bfda79a675732b2a64-1694065187.jpg
 
c0ba437a3f76ea28b367-1694065187.jpg
 
94fd1d3d6131b46fed20-1694065187.jpg
 
d1ea681d1211c74f9e00-1694065187.jpg
 
16c1c7deb9d26c8c35c3-1694065187.jpg