Khai mạc Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Quốc tế mở rộng

Lai Châu - UBND tỉnh đã chính thức khai mạc Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Quốc tế mở rộng lần thứ III.